HC 053S

C Type | HC Series

Step Lip & Deep Concave Design

  • Size:             
    18"~22" (8J-13J)
    23" (9J-12.5J)


  • H & P.C.D.:
    全客製
 

 

 

備註:

● 一般交期為 15-30個工作天(因產品款式不同,交期亦會有所差異)

輪圈及輪盤皆採用 T6061鋁料斷造成,強化鋁圈結構並能設計出輕量化鋁圈

● 在不影響安全情況下,小部分的修改將不另行通知
● 樣式從2015.10.01起設計修改

● 螺絲外露數量可能會因尺寸大小或設計微調而有所不同,以實際商品為準

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
   
© 2020 Taiwan Bor-Chuann (BC-racing). All rights reserved